Hej Femøvenner
Efter min mening var Peter Marrots måde at afvikle vores Søndagsjam på nærmest utilladeligt selvhævdende.
Det betød, at jeg sendte ham en mail med det indhold i ser her nedenfor. Svaret kom fra Peter, at han havde kun
fået ros for afviklingen og havde i sinde at fortsætte præcist sådan som han gjorde i år.
Det synes jeg ikke han skal have lov til, og er du enig med mig så send mit budskab videre til alle gamle Femø Jazzfans og 
amatørmusikere, så jørgen Vad kan få noget at tænke over inden næste års jam.
Kærlig jazzhilsen
Carsten

Hej Peter
Tak for dit store engagement når det gælder din medvirken på Femø Jazzfestival.
Det var sjovt at spille på min sousafon med dig og Henrik i spiseteltet, og dejligt at høre dig spille ved flere lejligheder. 
Men til jamsession om søndagen gik det knap så godt. Ja, jeg vil gå så langt som til at
advare dig mod en mulig shitstorm bag din ryg.
Alle jeg har talt med var utilfreds med din optræden på søndagsjam'en, og jeg selv er ingen undtagelse.
På facebook var der flere der aftalte at skrive om dig, og ikke for det gode.
Her skal du så få min og andre gamle Femøjazzeres mening om hvad der gik galt:
 
Publikummet for Søndagsjam er os gamle Femøveteraner, Det være sig publikum som musikere, og vi forventer at hovedrollen på denne jam tilhører alle de amatørmusikere, der har lyst til at spille med de tre timer jam'en varer.
Sammenlagt kom vi ikke til at spille mere endd max en time. Resten af tiden var det dig
selv der optrådte sammen med musikere du selv valgte ud eller de professionelle, der
deltog i festivalen, som vi jo allerede havde hørt.
Dine musikalske ambitioner på amatørernes vejne ligger således langt væk fra det som vi og
publikum forventer. Det er jo ikke nogen koncert i den forstand, men for de fleste et hyggeligt
og festligt farvel til Femø og tak for denne gang.
På den anden side skal det hele jo ikke gå op i hat og briller, og jeg lagde særligt mærke til hvor dygtig du var til at styre os, når vi ellers fik lov til at spille.. Og det med et fantastisk drive fra din side.
Det er den opgave du har som orkesterleder på vores søndagsjam. Eneste undtagelse er, hvis også en professionel sangerinde eller professionelle musikere har lyst til at være med sammen med - og jeg gentager - sammen med os andre.
Vi vil nok også gerne høre,et par eksempler på hvad masterclass har fået ud af undervisningen.
Den del af din medvirken på festivalen skal du også har meget ros for.
Endvidere var jeg glad for at du som eneste trompet spillede sammen med os på alle numrene.
Jeg behøver jo ikke sige at du spiller en utrolig dejlig følsom og kreativ trompet. Det ved du, jo, Men hovedrollen på jamen er altså os amatører og domptøren der skal holde vildskaben i ave er dig..
At repertoiret under festival'en ikke længere bare er gammel jazz, men for det meste swing,rock, soul, beebob og funk, må vi jo leve med, hvis vi skal fastholde de mange dejlige unge mennesker, der nu i stigende tal finder frem til Femø Jazzfestival. Og afveksling er ikke at foragte.
Nu håber jeg bare du ikke bliver fornærmet over min mail, men med god vilje vil tage denne kritik til dig og jeg ønsker virkelig, at vi fortsat må have glæde af dit store talent både som solist og som domptør på søndagsjam'en.
Så forhåbentlig, på gensyn næste år på Femø.
 
Peter Clement Marott
10. aug. 2018 16.05 (for 3 dage siden)   https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif
Hej Carsten!
 
Jo, jeg forstår udemærket hvad du mener men er uenig i den linie du ønsker for jammen. Jeg gør det på en måde som jeg kan stå inde for, både overfor musikere, amatører såvel som professionelle, samt publikum og festivalen. 
https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
 


 
Tekst og Tanke v. Carsten Lynge | Blegdamsvej 118, 7., 49 | 2100 København Ø | Tlf.: 35 35 37 56 | e-mail: cly@adr.dk